Premies voor dakisolatie in Brussel

Uw dak laten isoleren is één manier om geld te besparen op uw energiefacturen. Als u in Brussel woont, kunt u financiële steun krijgen om uw dak te laten isoleren door vaklui.

In dit artikel gaan we in op de premies voor dakisolatie in Brussel en hoe u die kunt krijgen.

 

Energiepremies toegekend door Brussel, om welke werken gaat het?

Het Brussels Gewest kent subsidies toe in drie categorieën:

  • A subsidies: deze hebben betrekking op energie-audits en haalbaarheidsstudies;
  • B subsidies: voor de isolatie en ventilatie van gebouwen (dak, muren, vloeren, beglazing);
  • C subsidies: deze zijn van toepassing op verwarmings- en warmwatersystemen.

Als u alleen uw dak wilt isoleren, kunt u aanspraak maken op de B1-bonus.
De in aanmerking komende werkzaamheden omvatten de thermische isolatie van platte en hellende daken en de isolatie van niet-geïsoleerde zoldervloeren. Deze premie wordt toegekend voor residentiële en industriële gebouwen ouder dan 10 jaar.

 

Hoe kom ik aan die dakisolatie premie?

Om deze premie te verkrijgen moet de minimale R-waarde van de isolatielaag 4 m² K/W bedragen en moet een dampscherm worden aangebracht, afhankelijk van de gebruikte isolatie.

Er zij op gewezen dat de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een beroepsbeoefenaar die is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, BTW-plichtig is en gereglementeerde toegang tot het beroep heeft.

Sinds 2020 is de procedure voor het aanvragen van de dakisolatiepremie vereenvoudigd. Het enige wat u hoeft te doen is het aanvraagformulier in te vullen en dit per e-mail of per post naar het Brussels Milieuagentschap te sturen.

U hebt 12 maanden vanaf de datum van de laatste factuur voor de dakisolatiewerkzaamheden om uw dossier in te dienen – in plaats van 4 maanden vroeger.

Het door de aannemer naar behoren ingevulde en ondertekende attest, alle gedetailleerde facturen en maximaal 4 foto’s van de uitvoering van de werkzaamheden (foto’s van de dikte van de isolatie, een totaalaanzicht van het geïsoleerde oppervlak en een totaalaanzicht van de aangrenzende ruimte in geval van interne isolatie) moeten worden bijgevoegd. Het is ook van essentieel belang dat u bij uw aanvraag alle betalingsbewijzen voegt.

U kunt ook online een aanvraag indienen via het elektronische loket IRISbox van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zowel voor privégebouwen als voor bedrijven.

 

Wat zijn de bedragen voor de B1-premie voor dakisolatie?

Het bedrag van de premie is afhankelijk van het inkomen en de situatie van de aanvrager. Het bedrag ligt meestal tussen 20 en 40€/m². Als u kiest voor natuurlijke isolatie, hebt u recht op een bonus van 10 euro/m².

Ten slotte kan de energiepremie worden gecombineerd met andere financiële steun (federale, regionale of gemeentelijke), tot een maximum van 90% van de investeringskosten.