Premies voor isolatie in Brussel

Uw dak laten isoleren is een manier om geld te besparen op uw energierekening. Als je in Brussel woont, is er financiële hulp beschikbaar om je dak professioneel te laten isoleren.

In dit artikel bespreken we de premies voor dakisolatie in Brussel en hoe je ze kunt krijgen.

Energiepremies in Brussel: welke werken komen in aanmerking?

Het Brussels Gewest kent premies toe in drie categorieën:

  • A-premies: voor energieaudits en haalbaarheidsstudies;
  • B-premies: voor de isolatie en ventilatie van gebouwen (daken, muren, vloeren, beglazing);
  • C-subsidies: voor verwarmings- en warmwatersystemen.

Als je alleen je dak wilt laten isoleren, kun je aanspraak maken op de B1-toelage.
De werkzaamheden die in aanmerking komen voor deze toelage hebben betrekking op de thermische isolatie van platte en hellende daken, evenals de isolatie van de vloeren van ongeschikte zolders met ongeïsoleerde daken. Deze aftrek is beschikbaar voor residentiële en industriële gebouwen die meer dan 10 jaar oud zijn.

Hoe krijg ik deze aftrek voor dakisolatie?

Om in aanmerking te komen voor deze toelage moet de minimale R-waarde van de isolatielaag 4 m² K/W bedragen en moet er een dampscherm worden geïnstalleerd, afhankelijk van de gebruikte isolatie.

Het is belangrijk om te weten dat het werk moet worden uitgevoerd door een professional die is geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, btw-plichtig is en een gereguleerde toegang tot het beroep heeft.

Sinds 2020 zijn de procedures voor het aanvragen van de dakisolatiebonus vereenvoudigd. U hoeft enkel het aanvraagformulier in te vullen en het per e-mail of per post op te sturen naar Leefmilieu Brussel.

Je hebt 12 maanden vanaf de datum van de laatste factuur voor de dakisolatiewerken om je aanvraag in te dienen – tegenover 4 maanden vroeger.

Je moet het certificaat, volledig ingevuld en ondertekend door de aannemer, alle gedetailleerde facturen en maximaal 4 foto’s genomen tijdens de werken (foto’s die de dikte van de isolatie tonen, een totaalbeeld van het geïsoleerde oppervlak en een totaalbeeld van de aangrenzende ruimte in geval van binnenisolatie) bijvoegen. Het is ook essentieel om alle betalingsbewijzen bij je aanvraag te voegen.

U kunt ook online een aanvraag indienen via het elektronische loket IRISbox van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zowel voor privégebouwen als voor bedrijven.

Hoeveel bedraagt de B1 bonus voor dakisolatie?

Het bedrag van de subsidie hangt af van het inkomen en de omstandigheden van de aanvrager. Het bedrag ligt meestal tussen €20 en €40/m². Als je kiest voor natuurlijke isolatie, heb je recht op een bonus van €10/m².

Tot slot kan de Energiepremie gecombineerd worden met andere financiële steun (federaal, gewestelijk of gemeentelijk), tot een maximum van 90% van de investeringskosten.